JORDENS SKATTER

EXKURSION

Här ges råd och tips om hur du kan
samla egna mineraler, med information
om geografiska platser världen över.

Experter ger råd om hur du planerar
exkursioner för att samla egna mineraler.