JORDENS SKATTER

ÄDELSTENAR

Lär dig allt om världens vackraste
ädelstenar, om deras ursprung och
egenskaper.

Rosenkvarts - en mycket värdefull
ädelsten.

Läs mer om den vackert rosafärgde
stenen och hur den används i
prydnadsföremål och smycken.