JORDENS SKATTER
För din information
JORDENS SKATTER är en fascinerande samling mineraler
och ädelstenar.

Exemplaren som du får tillsammans med varje nummer
bildar en fantastisk samling som du kan förvara i
specialtillverkade etuier.
Mineraler och ädelstenar är naturprodukter.
Stenarna som visas här kan därför avvika både till
formen och storleken från de stenar du själv fått.
stenar och mineralerädelstenar