JORDENS SKATTER
Mineralerna och ädelstenarna i din samling kommer från världens mest avlägsna delar.

För mer information, klicka på någon av de tolv stenarna.
Med hjälp navigeringsverktyget under den förstorade bilden kan du vrida stenen 360° och titta på den runt om. Håll vänster musknapp intryckt och dra den grå trekanten åt vänster eller höger.
1_azurit
Mineraalien Sekä koru- ja jalokiven