JORDENS SKATTER
Ansvarig för innehållet på denna webbplats:
De Agostini Deutschland GmbH
Wexstraße 16
20355 Hamburg
Tyskland
Auktoriserad representant: Vincent Murray
Handelsregistretnummer: HRB 41602
Momsregistreringsnummer: DE 118620659

Kundservice:
E-postadress:
Telefon:
jordens-skatter@titeldata.se
0770-457171

Innehåll och ansvar:
Trots noggrann kontroll av innehållet på
externa länkar kan vi inte påta oss något
ansvar för detta. Ansvaret för innehållet på
externa länkar ligger helt och hållet hos den
som tillhandahåller detta innehåll.
Idé och design
Kay Penndorf, pen.
E-postadress: penndorf@pendesign.info


Produktion
Carlo Winkelmann, DUCKS DESIGN Web
E-postadress: winkelmann@ducksdesign.de

Tiemo Etzold