JORDENS SKATTER
FRÅGA: Får man en annan gåva istället för metalldetektorn?
SVAR: Ja, vi kommer naturligtvis att se till att du får en likvärdig gåva som alternativ. Men eftersom det här sker med så kort varsel kan vi inte just nu tala om vad det blir för alternativ gåva. Vi hoppas kunna meddela det så snart som möjligt.

FRÅGA: Får man en annan gåva istället för metalldetektorn, och vad skulle det i så fall bli för något?
SVAR: Istället för metalldetektorn kommer du att få en högkvalitativ fältkompass av märket Silva.

FRÅGA: Jag har redan fått en metalldetektor. Vad måste jag göra för att få använda den?
SVAR: Gå till länken med pdf-filen. Här står allt i detalj om de bestämmelser som gäller och hur man går till väga för att söka tillstånd. Det är mycket viktigt att du läser den här informationen.

FRÅGA: Varför har leveransen av metalldetektorn stoppats?
SVAR: I Sverige får man lov att köpa och inneha en metalldetektor utan tillstånd, men om man vill använda den måste man ansöka om tillstånd hos Länsstyrelsen. Detta regleras bland annat i kulturminneslagen, som har tillkommit för att hindra plundring av fornminnen. Enligt lagen får man inte ens använda metalldetektorer på den egna tomten utan tillstånd.

Själva ansökningsförfarandet är också mycket komplicerat och byråkratiskt. Dessutom är det nästan omöjligt för privatpersoner att få tillstånd.

På grund av detta tvingas vi stoppa alla leveranser av våra metalldetektorer omedelbart.

Vi har helt enkelt missat att ta reda på hur det ligger till på den rättsliga sidan i Sverige när det gäller användandet av metalldetektorer.

Detta är förstås mycket beklagligt och beror helt och hållet på ett misstag vi inte kan klandra någon annan för än oss själva.

FRÅGA: Får jag exakt de mineraler eller ädelstenar som syns i påannonseringen av nästa nummer?
SVAR: Mineralerna och ädelstenarna som medföljer tidningen är oslipade och obehandlade.
Det rör sig om så kallade råstenar som kommer direkt från en gruva, där de brutits och uppfordrats.
Stenarna kan därför avvika både till form, storlek och lyster.

Mineraler är riktiga naturprodukter och har olika egenskaper som av naturliga skäl gör att de kan variera kraftigt.

När det gäller bildmaterialet i tidningen rör det sig om ett urval specialbilder som visar olika mineraler och ädelstenar med perfekt utseende. Därför kan de stenar du fått avvika från dem i tidningen. Aktuella produkter kan avvika från dem som avbildas här.

FRÅGA: Hur mycket kostar varje nummer av JORDENS SKATTER?
SVAR: Nummer 1 kostar 29 kr, fr.o.m. nummer 2 är ordinarie pris 79 kr.

FRÅGA: Vad innehåller varje nummer av Jordens Skatter?
SVAR: Varje nummer innehåller ett mineral eller en ädelsten och en 18-sidig tidning med mycket intressant och spännande bakgrundsinformation.
Dessutom får du namnetiketter till facken i schatullen med exakta beteckningar på mineralerna och ädelstenarna. Etiketterna följer regelbundet med varje utgåva.

FRÅGA: Kan jag beställa hela samlarserien redan nu?
SVAR: Nej, det går tyvärr inte.
Tidningen produceras med tvåveckorsintervall, vilket betyder att varje nummer kommer ut successivt.
Naturligtvis kan du efterbeställa äldre nummer.
Uppgifterna om utgivningsdatum hittar du under menypunkten "Samlarserien".

FRÅGA: Hur ofta och när kommer JORDENS SKATTER ut?
SVAR: Första numret av JORDENS SKATTER utkommer tisdagen den 13 september 2011
Andra numret utkommer tisdagen den 27 september 2011
Tredje numret utkommer tisdagen den 11 oktober 2011
Fjärde numret utkommer tisdagen den 25 oktober 2011
Därefter kommer JORDENS SKATTER ut på tisdagar varannan vecka.

FRÅGA: Om jag vill prenumerera på Jordens Skatter, när får jag då numren?
SVAR: Som prenumerant får du två nummer en gång i månaden. Dessutom tillkommer en subventionerad fraktavgift på 30 kr per leverans.

FRÅGA: Vad har jag rätt till om jag prenumererar på JORDENS SKATTER ?
SVAR:
  • Tillsammans med den första leveransen får du en samlarpärm och registerfikar PLUS det första schatullet.
  • Tillsammans med den andra leveransen får du ett förstoringsglas
  • Tillsammans med den tredje leveransen får du äkta fossiler av ammonit
  • Tillsammans med den fjärde leveransen får du en digital metalldetektor


FRÅGA: Får jag gåvor på köpet även om jag inte bestämmer mig för en prenumeration?
SVAR: Tyvärr inte, men om du vill beställa JORDENS SKATTER nu är det bara att klicka här.

FRÅGA: Hur betalar jag JORDENS SKATTER?
SVAR: Som prenumerant betalar du med faktura när du fått leveransen.
Vid efterbeställningar av enstaka utgåvor kan du också betala med faktura.
Dessutom tillkommer en subventionerad fraktavgift på 30 kr per leverans.

FRÅGA: Hur säger jag upp prenumerationen?
SVAR: Via telefon till vår kundservice: tel. 0770 457171
eller via e-post till: jordens-skatter@titeldata.se

Du kan också skriva till:

Titeldata AB
JORDENS SKATTER Kundservice
112 86 Stockholm

FRÅGA: Mina beställningsuppgifter har ändrats. Hur kan jag uppdatera dem?
SVAR: Via telefon till vår kundservice: tel. 0770 457171
eller via e-post till: jordens-skatter@titeldata.se

Du kan också skriva till:

Titeldata AB
JORDENS SKATTER Kundservice
112 86 Stockholm

FRÅGA: Jag har missat minst ett nummer – hur kan jag få dessa?
SVAR: Du kan beställa nummer som du saknar här eller genom att mejla till våra kundtservice på adressen jordens-skatter@titeldata.se eller skriva till:

Titeldata AB
JORDENS SKATTER Kundservice
112 86 Stockholm

FRÅGA: Vilka mineraler och ädelstenar ingår i samlingen?
SVAR: Vi har gjort ett intressant och variationsrikt urval av de viktigaste och mest fascinerande mineralerna och ädelstenarna.
Detaljerad information om stenarna, deras härkomst, användning, egenskaper, siffror och fakta hittar du i tidningen.

FRÅGA: Vad för slags information kan jag hitta i tidningen till JORDENS SKATTER?
SVAR: Den 18-sidiga tidningen bjuder nummer för nummer på omfattande information och expertkunskap om mineralerna och ädelstenarna under sex olika rubriker.
Dessutom kan du läsa allt om ämnen som FAKTAKUNSKAP, KONSTEN ATT SAMLA, JORDENS HISTORIA OCH EXKURSIONER. Med hjälp av dessa sex rubrikerna i tidningen blir du expert på JORDENS SKATTER.

FRÅGA: Jag skulle gärna vilja beställa samlarpärmarna och registerflikarna till min tidning– hur kan jag göra det?
SVAR: Du kan beställa samlarpärmarna och registerflikarna här eller genom att mejla till våra kundservice på adressen jordens-skatter@titeldata.se eller skriva till:

Titeldata AB
JORDENS SKATTER Kundservice
112 86 Stockholm

(Obs! Som prenumerant på JORDENS SKATTER får du pärmarna utan extra kostnad.
De skickas till dig automatiskt allt efter som du behöver dem.)

FRÅGA: Hur får jag schatullerna till mineralerna och ädelstenarna?
SVAR: Schatullen ingår i samlarserien
Du får schatullen regelbundet tillsammans med utgåvorna.

FRÅGA: Kan även barn använda mineraler och ädelstenar för att leka med?
SVAR: Mineraler och ädelstenar är inga leksaker. De är inte lämpliga för barn under 3 år.

FRÅGA: Vad måste jag tänka på när jag vill studera och undersöka mineraler och ädelstenar närmare?
SVAR: Det är mycket viktigt att du iaktar följande säkerhetsanvisningar:
  • Tvätta händerna noggrant med mycket vatten när du har tagit i stenarna.
  • Undvik kontakt med munnen.
  • Vid förtäring kontakta genast läkare.